تبلیغات
کمک آموزشی دین و زندگی 2
کمک آموزشی دین و زندگی 2
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

جدول بارم بندی امتحانات پایان ترم

 

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

شماره درس

2

5

4

اول ودوم

2

3

سوم وچهارم

5

9

پنجم تانهم

3

2

-

دهم

3

-

یازدهم ودوازدهم

2

3

-

سیزدهم وچهاردهم

2

3

-

پانزدهم وشانزدهم

16

16

16

جمع

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

اندیشه و تحقیق ص 98

1 – خیر زیرا حقیقت اعمال انسان است که به انسان برمی گردد.

2 -

1

2

3

4

5

امکان بخشش وجود دارد

جسمانی و روحانی و محدود است

تکلیف و اختیار وجود دارد

نامه اعمال باز است

ظرفیت پاداش یا کیفر کامل اعمال وجود ندارد.

امکان بخشش وجود دارد

روحانی و قالب جسمانی است محدود است

تکلیف و اختیار وجود ندارد

از مسایل کلی پرسیده می شود

نامه اعمال باز است ( ماتاخر )

پاداش وکیفر ناقص ولی شدیدتر از دنیا است

امکان بخشش وجود ندارد

روحانی و جسمانی است نامحدود است

تکلیف و اختیار وجود ندارد

از تمامی اعمال پرسیده می شود

نامه اعمال بسته می شود

جاویدان بوده و پاداش و کیفر کامل می باشد

 

3 – 1 – محبت به خدا ، ایمان و یقین را به منزله بذرهایی در دل خود بکارد.

2 – با اعمال صالح دل خود را آباد کند.

3 – دل خود را از کدورت ها و گناه پاک کند.

4 – مواظب باشد وسوسه های شیطانی و گناه به سراغ دل او نیاید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

3 – با این که دادگاه عدل الهى مانند دادگاه دنیا نیست و همه چیز براى خداوند روشن است امّا باز هم در آن دادگاه شاهد وجود خواهد داشت. این شهادت ها براى اثبات چیزى نزد قاضى دادگاه نیست بلکه براى خود شخص گناهکار است تا حقیقت وضع خود را دریابد.
درس نهم اندیشه در آیات ص 87

نیکوکاران : گروه گروه به بهشت می روند – درههای بهشت بر روی آنها گشوده می شود – جاودان در بهشت می مانند – خبرپاگیزگی و سلامتی به آنها داده می شود – وعده خدا را راست می یابند – پاداش را به عمل صالح می دهند – ذره ای خیر نیز پاداش داده می شود.

بدکاران : گروه گروه به جهنم می روند – پیامبر قبلا به آنها هشدار داده بود – جودان در جهنم می مانند – جهنم جایگاه بسیار بدی است – فرمان عذاب بر آنها حق است – کیفر و عذاب را به عملشان می دهند – ذره ای شر نیز کیفر داده می شود .

تطبیق ص 92   زلزال 7 و 8

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

اندیشه و تحقیق ص 83

1 – (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ یَنسِلُونَ ﴿٥١ قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَـٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢) اشاره به مرحله ی دوم  و کافران می گویند: ای وای بر ما چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت و بیدار کرد اینست آنچه خدای بی اندازه بخشاینده که وعده کرده و پیغمبران راست گفته بودند.

2 – تفاوت محکمهٔ الهى و دادگاه دنیا موردنظر است. در دادگاه دنیا همواره این احتمال وجود دارد که حق پایمال شود و ظلمى صورت گیرد. این ظلم می تواند از دو جهت باشد؛ یکى، از آن جهت که گناهکار و ظالم با حیله هاى مختلف ظلم و ستم خود را بپوشاند؛ به طورى که قاضى نتواند حق را تشخیص دهد. دیگر، از جهت قضاوت قاضى است که ممکن است قاضى دقت و کفایت لازم را نداشته باشد یا تحت تأثیر هواى نفس قرار بگیرد و به زیان مظلوم حکم کند.

در قیامت، هر دو جهت فوق براى ظلم منتفى است؛ نه گناهکار می تواند چیزى را از خداوند مخفى کند و نه خداوند به کسى ظلم خواهد کرد؛ زیرا ظلم از صفات سلبیه و نقص است و خداوند از هر نقصى مبرّاست. ظلم در جایى اتفاق می افتد که شخص نیاز داشته باشد و نتواند آن را از راه درست برطرف کند. خداوند نیازى ندارد تا بخواهد براى به دست آوردن آن، از راه درست یا غلط، اقدام کند. پس اصل عمل و صورت اصلی روح که در اثر عمل بوجود آمده حاضر است و او نمی تواند منکر آنها شود .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

اندیشه و تحقیق ص 75

1 – بعد روحانی – نشانه وجود جهان پس از مرگ   وتوفّی به معنی دریافت کامل است. خداوند در قرآن کریم

می فرماید که ما در هنگام مرگ نفس شما را به تمام و کمال دریافت می کنیم . روشن است که این توفّی مربوط به بُعد غیرمادی وجود انسان، یعنی روح اوست.

2 – اصل تقدم نیت الهی در کارها و انجام عمل صالحی که آثار ما تأخر داشته باشد .

3 – شش چیز است که مؤمن، بعد از مرگ نیز از آن ها بهره مند می شود: فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند، کتاب قرآنی که از آن قرائت شود، چاه آبی که حفر کرده وبه مردم آب می دهد، درختی که کاشته است، آبی که برای خیرات جاری کرده و روش پسندیده ای که بنا نهاده و دیگران پس از وی، آن را ادامه می دهند.

درس هشتم یافتن آیات ص 79     1 – زمر 68   2 – زمر 68

نمونه ص 80

شکافته شدن آسمان، از هم کشیده شدن زمین و بیرون ریخته شدن هر آنچه در آن است ، فانی شدن بین زمین و آسمان ، در هم پیچده شدن نورخورشید تیره شدن ستارگان ، از جا رانده شدن کوهها ، شتران ماده بار خود را بر زمین می گذارند، گردآوری شدن جانوران وحشی، به جوش آمدن دریاها

یافتن آیات ص 80

1 – زمر 68        2 – زمر 68        3 – زمر 69         4 – زمر 69 – انبیاء 47      5 – زمر 69

اندیشه در آیات ص 81

وقتی دشمنان خدا به دوزخ می رسند گوش و چشم و حتی پوست آنها به آن چه کرده اند شهادت می دهند آنها به این اعضا می گویند چرا گواهی دادید جواب می شنوند که خداوند ما را به سخن آورده است آن خدایی که ما را آفریده است و به سخن می آورد.

6 – زمر 69 – انبیا 47 – اعراف 8                       7 – حاقه 19 – 25 – زمر 69

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

پیام احادیث ص 74

1 – حدیث 1 و 3  - دوره برزخ دوره بی خبری نیست این گونه نیست که انسان فقط جسدی باشد که در قبر افتاده و به تدریج فرسوده از بین می رود بلکه دوره ای جدید از آگاهیها و خبرهاست .

2 – دوره عمل نیست و از دست انسان کاری برنمی آید اما آثار بعضی از اعمال خیر یا بد انسان در این دنیا باعث می شود که پرونده انسان سنگین شود در دوره برزخ بهره ای از بهشت به مومنان و نصیبی از جهنم به کافران می رسد سطح آگاهی انسان نسبت به خود و اعمال خود فزونی می یابد و از اموری که غافل بوده آگاه می شود. جنبه مادی ندارد ، نظامی غیر از این جهان بر آن حاکم است ، انسان به شکل دنیوی ولی قالب جسمانی می باشد ...

3انسان در برزخ درمی یابد که آن چه از او جدانشدنی است، عمل است. علت جدانشدن عمل، این است که عمل بخشی از وجود او و در واقع، اصل وجود اوست. اگر در این زمینه خوب بیندیشیم، انسان چیزی جز مجموعه ای از اعمالش نیست. عمل معنای گسترده ای دارد و شامل اعمال ظاهری وباطنی می شود. تفکرات، تخیلات، احساسات، عواطف و اخلاق و رفتاری که انسان در طول زندگی داشته است، هویت او را می سازد. عمل انسان، خود انسان است که در مقابل او مجسّم می شود؛ یعنی، انسان در برزخ، خود را به واقع درمی یابد و به درک عمیقی از خود نائل می شود. پس علت جدا نشدن عمل از انسان، این است که انسان و عملِ انسان دو چیز نیستند بلکه یک واقعیت اند و این نکته در برزخ به خوبی درک می شود

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

اندیشه و تحقیق ص 67

 

1حکمت خداوند واجب  می کند که هیچ خلقتی و هیچ میلی بیهوده به انسان داده نشود و تمام خلقتهای خداوند به یک هدف خاصی منتهی می شود و هیچ میلی در وجود انسان بدون پاسخ نماند حال که برای میل به جاودانگی و کمال طلبی در این دنیا پاسخی نیست چون دنیا محدود است پس با انتقال به جهان آخرت پاسخ داده می شود.

 

2بر اساس عدل الهی هیچ حقی از هیچ مخلوقی ضایع نخواهد شد حال آنکه این جهان پُر  از حق کشی ها و ظلم و ستم است و مجازات های ناقص و پاداش های ناقص این دنیا پاسخگوی عدالت واقعی نمی باشد و لذا عدل الهی واجب  می کند که با انتقال به جهان آخرت انسان بتواند به پاداش یا کیفر اعمال خود به طور کامل برسد.

 

3 - پاداش بسیاری از اعمال مانند شهادت در راه خدا، کارهای نیک که به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده با توجه به عمر محدودی که دارد میسر نیست همچنین مجازات فردی که کسانی را به قتل رسانده  پس  استعداد بسیاری از مردم را به علت ستم شکوفا نشده و تلف شده به شکل  کامل در این دنیا قابل جبران نیست .

درس هفتم  یافتن آیات ص 71 و 72

1 - مومنون 100

2 - نساء 97 – نحل 32

3 - نساء 97 – نحل 32 – مومنون 99

4 - قیامت 13 – یس 12

نمونه یابی ص 72

ساختن اماکن عام المنفعه – تربیت فرزند صالح

ساختن اماکن فساد – تربیت فرزند ناصالح

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

استدلال ص 66

مقدمه : این جهان برای مجازات انسانها به علت ستمی که  بعضی از آنها به بعضی دیگر می کند ظرفیت محدودی دارد و همچنین این دنیا برای دادن پاداش به انسانهای نیکو کار و مجاهد محدود است.

نتیجه : عدل خداوند اقتضا می کند جهانی ایجاد کند که هم ظرفیت همه مجازاتها و هم ظرفیت همه پاداشها را داشته باشد و از این رو خداوند جهان آخرت را خلق کرده تا حق همه مراعات شود و اگر هم به کسی ستمی شده باشد درآن دنیا از طرف خودشان جبران شود.
تدبر در آیات ص 67


1 – أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ  ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِینَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ  ﴿٤﴾


خداوند قادر است استخوانهای پوسیده و حتی سرانگشتان انسان را نیز دوباره جمع کند ( اشاره به قدرت نامحدود و بی پایان خداوند دارد )


2 –وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ ﴿٧٨ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ ﴿٧٩


 آن کسی که دوباره انسان را زنده می کند اول بار او را آفریده است ( اشاره به خلقت اولیه انسان  دارد)


3 –وَاللَّـهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿٩ سوره فاطر


یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَیُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ سوره روم


همان گونه که با فرستادن باران زمین مرده را زنده می شود روز قیامت نیز انسان زنده خواهد شد ( اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت دارد.)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

استدلال (ص 64)

مقدمه

1-اگر خداوند استعداد و زمینه ی موضوعی را در انسان قرار دهد امکان رسیدن به آن را هم فراهم می کند.2- خداوند استعداد بی نهایت طلبی و میل به کمالات و گرایش به بقاء و جاودانگی را به انسان عنایت می کند.

نتیجه

خداوند برای رسیدن انسان به این استعداد و میل،شرایط مناسب را فراهم می کند (پس وجود معاد و جهان آخرت به این منظور است) که فنا ناپذیر باشد.

 

پیام آیات«3»(ص 65)

اگر آخرتی نباشد در این صورت نیکوکار و بدکار، کافر ومومن، خوب و بد با هم مساوی می شود که این با عدل خداسازگار نیست پس عدل الهی ایجاب می کند پرهیزکاران به پاداش و بدکاران به کیفر اعمال خود برسند .

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

پیام آیات«2»(ص 63)

در آیهٔ ١١٥ سورهٔ مؤمنون، خداوند اعلام می کند که ما جهان را به عبث نیافریده ایم. و به همین جهت به سوی ما بازمی گردید. کار عبث به معنای کار بدون هدف است. و کار بدون هدف از کسی که حکیم باشد، سر نمی زند. در مقابل، کار حکیمانه، کاری است که دارای هدف درست صحیح  باشد. در حقیقت، مقصود از این آیه، آن است که چون خداوند حکیم است، فعل عبث انجام نمی دهد و آفرینش انسان ها هدف دار بوده و همه به پیشگاه خداوند می روند.

 

 در آیهٔ ٢٧ سورهٔ ص مقصود از باطل نیز در اینجا عبث و بی هدف بودن است. خداوند هشدار می دهدکه فقط کافران به معاد این گونه گمان می کنند و چون خود را برای آن آماده نمی نمایند، گرفتار عذاب و آتش قیامت می گردند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

پیام آیات«1»(ص 63)

1- سوره نساء آیه ی 87 که در این آیه قرآن حیات اخروی را برای انسان حتمی می داند.1- چون خدایی جز خدا نیست،روز قیامت همه حتما جمع می شوند. 2- شکی در جمع شدن و برپایی روز قیامت نیست.3- راستگوتر از خداوند وجود ندارد و دروغی در گفتارش نیست.

2- باید خودمان را آماده کنیم،در این صورت نه تنها ضرر نمی کنیم بلکه استفاده می کنیم،طبق قانون عقلی دفع خطر احتمالی لازم است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

پیام آیات (ص 55)

1- زیرا این دنیا یک مرحله از زندگی می باشد،مرحله ی دیگر در جهان دیگر است که دارای حساب و کتاب است.احقاف 3 و جاثیه 22

2- نه خیر جهان دیگری نیز وجود دارد،چون حکیم است.مائده 69 و اسرا 19 و عنکبوت 20

3- به حساب و کتاب انسان در آخرت رسیدگی می شود.جاثیه 22 و اسراء 19 و کهف 105

4- زندگی حقیقی در آخرت است،این دنیا سرگرمی و بازیچه ومحل عمل است و آخرت محل رسیدن به نتیجه عمل است.عنکبوت 64

5- کسی که به خدا ایمان داشته باشد،کسی که عمل صالح انجام دهد.مائده 69

6- کسی که دنبال آخرت باشد و برای آن کوشش کند و به آن ایمان داشته باشد.اسراء 19

 اندیشه و تحقیق (صفحه 59)

1-برخی برحسب عادت یا تقلید پذیرفته اند که آخرتى هست امّا در عمل توجه  چندانى به آن  نداشته باشند و اهل گناه و فساد باشند. اینان در حقیقت داراى ایمان قوى نیستند و معاد را صرفاً به زبان یا حداکثر در اندیشه قبول دارند و قلباً بدان نگرویده اند.

2- نه خیر،بلکه انسان می تواند دنیای خود را در جهت آخرت قرار دهد و آخرتش را آباد کند.چنان به دنیا فکر کند که گویی همیشه خواهد ماند و چنان به آخرت فکر کند که گویی فردا خواهد مرد- آخرت به زندگی دنیوی جهت بدهد و زندگی دنیا تا زمانی ارزشمند است که ابزاری در جهت رسیدن به آخرت باشد.

  1.  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

درس پنجم /پیام آیات صفحه 53

  1. جهان بر پایهٔ حق بنا شده و دارای سرآمد معین و آیندهٔ روشن است. امّا کافران نسبت به این حقیقت بی توجه و از آن رویگردانند.سوره احقاف 3

  2. زندگی دنیا، اگر بدون توجه  به آخرت باشد، نتیجه اش درآمدن در آتش می باشد. یعنی کسانی که زندگی دنیایی خود را با   غفلت ازآخرت تنظیم می کنند و کاری برای آخرت نمی کنند، در آخرت به عذاب جهنم مبتلا خواهند شد.سوره یونس 8-7

  3. کسانی که به آیات خداوند و روز قیامت کافرند، اعمالشان در قیامت ارزش و وزنی ندارد و زیانکارترین افراد خواهند بود؛ در حالی که خودشان در دنیا فکر می کنند بهترین عملکردها را دارند. سورهٔ کهف ١٠٣ تا ١٠٥

    بررسی (ص 54)

    1- میل به حیات و زندگی جاوید

    2- نه خیر،مرگ حتما آمدنی است،باید روشی را انتخاب کنیم تا زیان نکنیم و اینان مانند کسانی رفتار می کنند که با مسکن تسکین دهند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :

با سلام ، عرض ادب و دعای خیر از برای گل های زیبای زندگـــی

استدلال صفحه 46 (بالای صفحه)

چون خود حقیقی و ثابت ما هیچ گاه به چیز دیگری تبدیل نمی شود و ما از ابتدای زندگی تا زمان مرگ همان خودمان هستیم این عدم تغییر نشان دهنده ی آن است که خود حقیقی ما از جنس ماده نیست.

استدلال صفحه 46 (پایین صفحه )

جسم نمی تواند از زمان و مکان خودش خارج شود و به گذشته یا آینده برود یا جایی که هرگز نرفته برود.ولی رویاهای صادقانه برخلاف اینها بوده واز ظرف زمان یا مکان خارج شده به زمانی در گذشته یا آینده می رود و یا در مکانی که تا به حال نرفته قرار می گیرد در حالی که جسم او در رختخواب است و چشم و گوش او چیزی نمی بیند و نمی شنود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 آذر 1393 :: نویسنده :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :